A hitnek gyöngyei mint segítség, program a Hit évéhez  

Hitvallás-szeminárium (Krisztusfüzér-kurzus) 


A Hit évében szeretnénk keresztény hitünkben még jobban elmélyedni. Egy előadás-elmélkedés sorozatot tartunk egyházközségünkben.  Ennek fő témája hitvallásunk egy-egy mondata; ezt egészítjük ki a jellegzetesen katolikus témákkal (Oltáriszentség, Mária-tisztelet) és néhány fontos gondolattal (csend, lelki nehézségek...).
Mindezt nagyszerűen foglalja össze a Krisztusfüzér, amelyet  német nyelvterületen "a hit gyöngyeinek" neveztek el, nálunk pedig sokan"az élet gyöngyeiként" ismerik. Hitünk legfontosabb titkait is végig tudjuk imádkozni a segítségével (pl. hitvallásunkat, Jézus-imát stb.), tehát több mint program: imaéletünkhöz is segíteni tud. Ajánljuk azoknak, akik őszintén keresik az Istent, nagyobb szeretetre törekednek és minden eszközt (régit és újat is) szívesen megragadnak hitük elmélyítése érdekében.
Céljaink tehát:
-
hitünk lényegi pontjait sorra venni
- a pápa által kért két fontos szempontot szem előtt tartva: a
II. Vatikáni Zsinat dokumentumaival és a Katolikus Katekézissel is ismerkedve
-
vendég előadók segítségével
- megismerkedni a Krisztusfüzérrel és annak imádságra ösztönző lehetőségével  (saját füzér készítése pl.)
- énekelünk (újat is), imádkozunk
 
 
Elmélkedések, előadások
      Téma (hitvallásnak megfelelően): Előadó: letöltés: Időpont:
Isten-gyöngy
 
Hiszek a Teremtő Istenben. Gáspár István, nagymarosi plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője meghall-gatható

olvasható
2012. nov. 17. szombat 16.00
csend-gyöngy   a csend, az ima fontossága, a Krisztus-füzér   Kurali M. Dominika SDR nővér, gimnáziumi tanár meghall-gatható

olvasható
2012. dec. 8.
szombat 17.00
én-gyöngy Hiszek a megtestesült Jézus Krisztusban. dr. Káposztássy Béla, szobi plébános, főiskolai tanár meghall-gatható

olvasható
2013. jan. 12. szombat 17.00
keresztség-gyöngye    + ... Jézus istenségében. Vallom az egy keresztséget. Benvin Sebastian Madassery SVD a PMM magyarországi igazgatója meghall-gatható

olvasható
2013. febr. 16.
szombat 17.00
pusztaság-gyöngye    +... valóságos emberként élt dr. Gável Henrik, pestszentlőrinci plébános meghall-gatható

olvasható
2013. márc. 3.
vasárnap 15.00
(nagyböjti lelkinap)
ráhagyatkozás-gyöngy

.... született Szűz Máriától

Jácinta nővér, Opus Sanctissimae Trinitatis Közösség meghall-gatható

olvasható
2013. márc. 3.
vasárnap 15.00
(nagyböjti lelkinap)
szeretet-gyöngy Hiszek az Anyaszentegyházban. dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök meghall-gatható

olvasható
2013. ápr. 7. 16.00, Irgalmasság ünnepe
titok-gyöngy Hiszek a Szentlélekben. Kemenes Gábor atya, a karizmatikus megújulás képviselője, az Echo medjugorjei újság szerkesztője meghall-gatható

olvasható
2013. máj. 4.
szombat, 17.00
titok-gyöngy + .... az Oltáriszentségben  dr. Fábry Kornél, kaposvári plébános, főiskolai tanár, az Alpha-alapítvány elnöke meghall-gatható

olvasható
2013. jún. 8.
szombat, 17.00
éjszaka-gyöngye Keresztrefeszítés, szenvedés, halál. dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes, az egerszalóki ifjúsági találkozók szervezője és szeretettel végzi a kórházi beteglátogatási szolgálatot meghall-gatható

olvasható
2013. okt. 12.
szombat, 17.00
feltámadás-gyöngye Várom az eljövendő örök életet. dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök meghall-gatható folyt.

olvasható
2013. nov. 9.
szombat, 17.00
vissza a kezdő oldalra....