Krisztusfüzér - a Megváltó gyöngyei  
  letöltés
  H I S Z E K
  Isten-gyöngy
  Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

 
  csend-gyöngy      
  én-gyöngy   Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett.  
  keresztség-gyöngye    Az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.  
  csend-gyöngy      
  pusztaság-gyöngye   Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
  csend-gyöngy      
  ráhagyatkozás-gyöngy  

Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett.

 
  csend-gyöngy      
  szeretet-gyöngy   Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.  
  szeretet-gyöngy      
  titok-gyöngy   Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.  
  titok-gyöngy      
  titok-gyöngy      
  éjszaka-gyöngye   Hiszek Jézus Krisztusban, akit Pilátus alatt keresztre feszítettek, kínhalált szenvedett és eltemették.  
  csend-gyöngy      
  feltámadás-gyöngye   Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége.

Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
 
  csend-gyöngy      
 
vissza