Tárhely
 Tárhelyünk az imafüzérhez, könyvhöz kapcsolódó egyéb anyagokat tartalmazza, újabb imádságokat stb.

A teljes tárhely azok számára elérhető (link), akik feliratkoztak az emailes-listánkra (feliratkozás ide kattintva , vagy: info@krisztusfuzer.hu)

Belépés nélkül is elérhető tartalmak:

Könyvrészletek:

- bevezető ima,
- ajánlások és tartalom,
- előszó,
- mások visszajelzései,
- miért szeretem

- imádság: öröm és hála koronája

Egyebek:

- a vatikáni L'Osservatore Romano teljes cikke (részletek a könyvben 149.o.)
- TV-interjú Péter atyával

A többihez belépés szükséges, pl.:
- újságcikkek
- média mappa elmélkedések felvételeivel, képekkel
- Jézus élete - gyermekkarkötőről
- stb.

 

Letölthető plakát fehér háttérrel (költséghatékonyan nyomtatható, az Úr jutalmazza,
ha segíti az imafüzért minél több emberrel megismeretni!)
:

 

Szórólap a könyvhöz:

                                                

Más jellegű kis prospektus az imafüzérhez itt....

 

 Ajánlások

Főpásztori ajánlás:

Szent Ágoston megtérésének ismert történetében egy látomásban hangot hallott: „Tolle, lege!” - Vedd és olvasd! A szentírást így fedezte fel és általa azt az isteni világot, amely keresztény életét meghatározta. Én nem látomásban, hanem ebben a kis ajánlásban mondom Neked, Kedves Olvasó: „Vedd és olvasd!”, Vedd és használd a „Krisztusfüzért” vagy más néven az „Élet gyöngyeit”, hogy hitedben elmélyülhess. A mi nemzedékünk kapta segítségül ezt a nagyszerű programot, mint az elődeink a rózsafüzért. Számomra nagyon kedves Jézus hasonlata a gyöngykereskedőről, aki megtalálta az igazgyöngyöt, a legértékesebbet (Mt 13,45). XVI. Benedek pápa címerében is ott van a kagyló, amelyben a gyöngy terem. Meggyőződésem, hogy ez az egyszerű gyöngyfüzér is vezet bennünket a Legdrágább gyöngyhöz, aki Krisztus. Köszönet Péter atyának, aki „hazahozta” nekünk ezt a kincset és munkatársainak, akik fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötték az imákat, énekeket ehhez a kötethez. 
A Szentlélek vezessen bennünket!                      
Főpásztori áldással és szeretettel:  Miklós püspök   (Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök)

 

Anselm Grün ajánlása:

A „Hit gyöngyei“[1]  hitünkben való elmélyülésünket szolgálják. Ahhoz segít az imafüzér, hogy hitünket meg is tapasztalhassuk. Ahogy egyenként kezünkbe vesszük a gyöngyöket, hitünk legfontosabb titkai jutnak eszünkbe, azért hogy a szívünket is megérintsék.      
A gyöngyök engem arra emlékeztetnek, hogy Isten maga az én gyöngyszemem. És Istenben az én valódi önmagam is világító gyöngyszemmé válik. Azt érzem, hogy Istenben tisztává és egyre világossá válik az én legbenső lényem, sőt ragyog, mint egy gyöngy. Az egyházatyák azt mondják, hogy Krisztus olyan gyöngy, mely a kagyló fájdalmából való. De éppen Krisztus által válunk mi is sugárzó gyöngyökké mások számára. Ezért mindenkinek azt kívánom, akik a Hit gyöngyeit a kezükbe veszik, hogy mindig egyre mélyebben belenőjenek hitünk titkába, és valóban Krisztus által mások számára gyöngyszemmé váljanak. Szívesen ajánlom tehát a magyarországi hívőknek is a Hit gyöngyeit. 

[1] A német nyelvű országokban a Krisztusfüzért, az Élet gyöngyeit a „Hit gyöngyei“ néven ismerik. Ellentétben más országokkal itt ezen az egy néven terjedt el.

 

Dr. Sánta Jánosnak, a könyv lektorának véleménye:

A Varga Péter atya által írt ill. összeállított "Krisztusfüzér, Élet Gyöngyei" c. könyvet áttanulrnányoztam, és abban katolikus hitvallásunkkal ellenkező, vagy azt zavaró megfogalmazásokat nem találtam. Tisztelettel adózom Péter atya áldozatos elkötelezettsége iránt, akinek meggyőződése, hogy ezen új imaforma előreviszi egyházunk megújulását, és elmélyíti a hívek személyes imaéletét is. Ismert mondás, hogy a rét attól szép, ha sokfajta virág nyílik rajta. Én így tekintek a Krisztusfüzérre is, amely egyházunk imádságos kincstárába reményeim szerint bele fog illeszkedni, és biztosan sokan lesznek, akik számára ez az imaforma, amely összeköti a szabad és a kötött imaformákat, elmélyültebb istenkapcsolatot eredményez.

 

www.krisztusfuzer.hu