A Krisztusfüzér elnevezéshez még szempontok:

 

-     Lönnebo püspök úgy nyilatkozott, hogy a füzérnek a keresztény tanítást kell képviselnie. Ezért is találóbb az eredeti két neve: Megváltó-füzér (gyűrű) és Krisztusfüzér.

-         A gyöngyfüzér egyre népszerűbb lett, és sok értékes imádság és gondolat fűzhető hozzá. Nemcsak a keresztény hit alapjait lehet vele végig elmélkedni, hanem az emberi lét mélységeit is. Ezért, mivel nemcsak keresztények tudják használni, adtak neki egy másik nevet is: Az élet gyöngyei, és így terjedt el Svédországban (pontosabban mindkét névvel: Megváltófüzér és Az élet gyöngyei).

-         A magyar kis könyv is ezt a nevet viseli hűen követve az angol fordítást.

-         A német nyelvterületen nem találták megfelelőnek ezt a nevet, ezért külön nevet adtak neki: A hit gyöngyei. Egyébként összekeverhető a rózsafüzérrel, amit sokan az élet gyöngyeinek neveznek (könyv is jelent meg a rózsafüzérről így).

A fent leírtak talán kellő magyarázatot adnak rá, hogy miért találtuk jobbnak, ha a Verbum Kiadó hozzájárul a magyarországi terjesztésnél a Krisztusfüzér elnevezéshez, a régebbi nevéhez és ahogyan ma is több országban nevezik. Ezeket az érveket a kiadó elfogadta és a jogi engedélyt megadta hozzá.

Fontos tehát tudnunk, hogy a magyarul is megjelent kis zarándok füzet (2005), mely "Az élet gyöngyei" címet viseli, ugyanarról a Krisztusfüzérről ír.

Láthatjuk a füzér neveiből is, hogy milyen sok lehetőséget rejt magában:
- ha azt célozzuk meg, hogy az Istent kereső emberek számára segítséget nyújtsunk, akkor az egyházi „szakkifejezések” nélkül az Élet gyöngyei segíthetnek az embereken, az elmélkedések, imák, versek által stb.
- ha azt célozzuk meg, hogy a már hívő keresztények számára újabb lehetőséget adjunk a lelki megújulásra, bensőségesebb imaéletre, akkor egyre inkább Krisztusfüzérré válik a hívő ember kezében. Ezután még több út nyílik meg: gyermekek számára kateketikai anyag (ld. gyermekhittankönyv, bérmálkozási felkészítő anyag), katolikusok számára minden fontos hittétel összefoglalása stb.
Akkor válhat igazi segítséggé ez az imafüzér, ha először az ember életének fontos gyöngyeivé válik, és egyre inkább rájön arra, hogy a Krisztusban való élethez segíti.Honlapunk kezdő oldalán a következő bevezetőt olvashattuk:

A füzér több nevet is kapott: hazájában, Svédországban Megváltó-füzérként (ill.koszorú) ismerik, de elterjedt egy másik név is hozzá: Az élet gyöngyei; Norvégiában és Dániában Krisztusfüzérnek nevezik, Finnországban pedig imafüzérnek vagy imagyöngyöknek. Nagy áttörést jelentett, hogy 2003-ban az első német ökumenikus egyházi napon mint minden keresztény vallás számára ajánlott új imádságként mutatták be, és egy újabb nevet is kapott: A hit gyöngyei (Perlen des Glaubens). Azóta számtalan keresztény egyházközségben, sok katolikus plébánián használják a Krisztusfüzért. Például hivatalosan terjeszti és ajánlja a hamburgi katolikus érsekség Lelkipásztori Tanácsa és más püspökségek is, Ausztriában is. Lelkigyakorlatokat, szemináriumokat szerveznek, hogy a gyöngysor segítségével egy újabb lehetőséget nyújtsanak a hívőknek színesebben imádkozni. Sok plébánián a bérmálkozókat ennek segítségével vezetik a szentség felvételéhez, vagy van külön gyermek-program is már. Magyarországon is szerveztek már katolikus lelkigyakorlatokat a gyöngyfüzér gondolatmenetének megfelelően, vagy ez ihlette az ún. Gyöngyök útja zarándokút elnevezését is. Mi a Krisztusfüzér elnevezést használjuk, és ehhez szíves támogatását kértük Lönnebo püspöknek és a szerzői jogakat intéző Verbum Kiadónak; tehát engedélyünk van arra, hogy Magyarországon is használhassuk ezt a szép nevet (a kérésükre szerepel az oldal alján a jogi megjegyzés); nem "az élet gyöngyei" nevet választottuk, mivel ez alatt a rózsafüzérre, mint régi kincsünkre is gondolhatunk (ahogy a németek is). A Krisztusfüzér pedig méltó módon fejezi ki az eredeti célját és első megnevezését.

 

vissza a kezdő oldalra....