A kék-gyöngy jelentéséről

A svéd nyelvben a kék gyöngy a „bekymmerslöshet” nevet kapta. Nehéz lefordítani ezt a szót, ami nem túl gyakori szó sem a svéd nyelvben, sem a más nyelvekre lefordított megfelelői nem gyakoriak: angolul: serenity, németül: Gelassenheit, magyarul: ráhagyatkozás.
Csak a szó jelentésének mélyebb vizsgálata, ill. a kék-gyöngy üzenetének mélyebb vizsgálata után lehet megalapozottan javasolni, hogy az eddig „nyugalomra” fordított magyar megfelelőt helyesbíteni kell a „ráhagyatkozás” szóra.

A nyugalom szó is sok mindent kifejez az eredeti szándékból, de nem a legjobb szó rá, ezért választottak más szót a többi nyelvben is. Ha pl. megnézzük több szótárban is a svéd „bekymmerslöshet” szót, legtöbbször a következő a jelentése: gondtalanság, közömbösség, higgadság – és utána jöhet a nyugalom jelentés is. Az angol „serenity” szónál a szótárak a következőt hozzák: békesség, derű, higgadtság, nyugalom, vidámság. A német „Gelassanheit” szónál: ráhagyatkozás, higgadtság, szenvtelenség.

De mint fentebb is írtam, nemcsak a szavak jelentéseinek utánanézése, hanem a kék-gyöngy üzenete is azt teszi szükségessé, hogy a „ráhagyatkozás” szóval fordítsuk: ez a gyöngy ellentéte a napi terheknek, kötelességeknek és kihívásoknak. Helyet kell a lelkünkben adni annak is, hogy mindezeket „elengedjük”, távolságot tartsunk. A korai egyházban ezt szent közömbösségnek nevezték. Ez tehát egy lelki magatartás, aminek a ráhagyatkozás kifejezés sokkal jobban megfelel és többet jelent,mint a nyugalom szó, ami inkább lelki állapotot jelöl. A ráhagyatkozásban ott van az önzetlenség, önmagamból való kilépés és a teljes önátadás (természetesen Istennek); már a bizalom szónál is Istenre irányul a lélek, de az önátadás abból is hiányzik. A „szent közömbösség” külső lelki állapotát éppen akkor érhetjük el, ha ráhagyatkozunk az Úrra, ha bizalmunkat teljesen Őbeléje vetjük, ha életünk odaadott ill. a Neki való önátadásban élünk.

 

Megjegyzés: katolikus hitünknél ez még egy plussz ajándékot tartalmaz,mivel a kék szín Mária színe, és az ő ráhagyatkozása, bizalma Istenben szép példa számunkra, így sok katolikus számára kézenfekvő, hogy a kék-gyöngynél Máriára is gondolhatunk.