Az ember csak akkor válik igazán "naggyá", ha találkozik Istennel. A keresztségben nemcsak találkoztunk vele, hanem Igen-t mondott az életemre, különleges gyermekévé fogadott és Krisztus erejét önti belém. A keresztség-gyöngye egyúttal arra is emlékeztet, hogy mindig újrakezdhetek, újjá születhetek Krisztus kegyelméből.
Hálás vagyok-e azért, mert megkereszteltek és Krisztushoz tartozhatok?
Tudok-e mindig újrakezdeni, visszamenni a forráshoz? (Erőt meríteni a szentgyónásból?
     A gyermeked vagyok Istenem!
     Keresztelésemkor megáldottál, igent mondtál rám és vezetsz engem.