A nagy arany-gyöngy a füzér kezdete és vége, ez jelenti azt, hogy Isten a létednek is az eredete és a végcélja is Ő legyen. "Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég" (Jel 21,6).
Isten láthatatlan, pedig úgy szeretnénk látni, tapintani, mint Szent Tamás Jézust. Fogd hát a kezedbe az aranygyöngyöt, szorítsd meg és kérd: Uram, add, hogy érezzem jelenlétedet! 
Mely dolgok fontosak neked az életben?
Milyen helyen áll Isten? Rá tudod magad teljesen bízni?

     Örökké vagy, és közel vagy, tiéd vagyok örök fény!
                                                                  (ld. ehhez az éneket is!)

A Krisztusfüzér végén:
A kör bezárul, újból az Isten-gyöngynél vagy. Ő veled van végig az úton, Ő a forrása és célja életednek.
Kérd áldását és óvni fog! Áldjon meg téged a Szentháromság egy Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!