Krisztusfüzér - a Megváltó gyöngyei  
Máriával imádkozunk:  
   
        Elmélkedések Fohászok
  Isten-gyöngy
  Isten legdrágább teremtménye Te vagy, Mária. A föld igazi kincse.
Krisztus miatt Istenanyának hívunk Téged. Fiad feletti örömödben adtál hálát az Atyaistennek és lelked nagyságát mutattad meg Isten-dicsérő imádban.
  Magasztalja lelkem az Urat, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas.

(Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő...)
  csend-gyöngy        
  én-gyöngy   Ki is voltál Te, Mária? Egy fiatal lány, egy kis nemzetből. Keveset tudunk rólad az evangéliumokból, és még kevesebbet későbbi életedről. De éppen kicsinységed miatt lettél Isten nagy szentje!   Szívem ujjong üdvözítő Istenemben: tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, a kicsinyeket  felmagasztalta.
(A teljes ima)
  keresztség-gyöngye   Az Isten megtestesülése, a világ legnagyobb csodája benned történt meg. Az emberek között te állsz most már örökké a legközelebb Jézushoz.
  Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled van! Áldott vagy Te az asszonyok között!

Senki sem szerette jobban Jézust, mint te...
  csend-gyöngy        
  pusztaság-gyöngye   Te, a kiválasztott is átélted az élet nehéz pillanatait: a hétköznapi élet próbatételeit, de a félelmet is, a gyászt, az egyedüllétet.
  Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad!
(A teljes ima)
  csend-gyöngy        
  ráhagyatkozás-gyöngy   A kék gyöngy üzenete különösen is lelked szépségéről tesz tanúságot: teljesen Istené és teljesen Krisztusé voltál. Rábíztad magad Uradra, feltételek nélkül. Elfogadtál mindent, amit Isten kért tőled. Cserébe az Ő békéjét, nyugalmát és boldogságát kaptad.   Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint! - Mária, esdj ki számunkra is ilyen nagy bizalmat és ráhagyatkozni tudást az Istenre! Te magad vezess minket ezen az úton!
(Ima a Béke királynőjéhez)
  csend-gyöngy        
  szeretet-gyöngy   Az első szeretet-gyöngynél ragaszkodásunkat fejezzük ki irántad, Mária, aki elfogadtad, hogy nemzetünk védasszonya légy és ezért mi magyarok kivéltelesen az Üdvözlégy imában is "Asszonyunk, Szűz Máriának" hívhatunk. Köszönjük védelmedet, szeretetedet!   Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, szeretünk téged, óvj és segíts minket!


szeretet-gyöngy A második szeretet-gyöngynél szeretteinkért és minden emberért kérjük közbenjárásodat!
  Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk most!
(Üdvözlégy Mária...)
  titok-gyöngy   Mária, a Te életed tele volt titkokkal, amit nem is lehet felfogni: szeplőtelenül fogantatott vagy, bűn nélkül éltél.    
  titok-gyöngy   Legnagyobb titkodat, a megtestesülés csodáját csak József ismerhette, mert az emberek nem hitték volna el.    
  titok-gyöngy   Lelki hatalmadat is csodáljuk, amit Isten adott neked, és amit használsz is: megjelensz, gyógyítasz, segítesz!
  Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg!
(Emlékezzél meg...)
  éjszaka-gyöngye   Sokszor megtapasztalad a halál fájdalmát: családtagjaid, József elvesztése, Jézus kínhalála.
Te tudod, milyen kegyelmekre van szükségük a haldoklóknak, ezért kérjük segítségedet!
  Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk halálunk óráján!

(Oltalmad alá futunk...)
  csend-gyöngy        
  feltámadás-gyöngye   Nagyboldogasszony! Mit éreztél, amikor megpillantottad a halálból feltámadt Jézusodat?!
Élet királynője! Mit éreztél akkor, amikor Te feltámadtál az örök életre és felvett Téged maga mellé a mi Urunk, Jézus?
  Mária, köszönjük, hogy a sok-sok jelenés által az Isten örök országába vetett hitünket erősíted és segítesz bennünket a feltámadás örömébe jutnunk!
(Mária, Isten mosolya...)
  csend-gyöngy        
             
             
             
             
             
 
   
   
vissza