Krisztusfüzér - a Megváltó gyöngyei  
  letöltés
  M A I   H I S Z E K E G Y
  Isten-gyöngy
  Hiszek a Teremtő Atyában! Hiszem, hogy nem véletlenül jött létre a világ. Hiszem, hogy nem véletlen az a sok szépség, vidámság és elkápráztató jelenség, ami láthatok magam körül.
 
  csend-gyöngy      
  én-gyöngy    Hiszem, hogy a Teremtő akarta, hogy örömet okozzanak nekünk a születendő gyermekeink, hogy csodáljuk fejlődésüket; a Teremtő akarta azt is, amikor mosolyogva nézem egy kis virág fejlődését, vagy ahogyan a gyermekek örömmel nézik az otthoni akváriumban a kis halak növekedését vagy akár a papagáj figyelő tekintetét. Hiszek a Teremtő Atyában, és örülni akarok mindennek, ami Tőle van!  
  keresztség-gyöngye    Hiszek a Megtestesült Istenben, Jézus Krisztusban, aki otthagyva a mennyországot emberként élt köztünk! Elhozta a földre az isteni szeretetet és üzenetet: gyermekként tekinthetünk a Mindenhatóra!
 
  csend-gyöngy      
  pusztaság-gyöngye   Hiszem, hogy bízhatunk benne akkor is, amikor földi nehézségek között élünk, emberi létünk gyengeségeivel kell szembenéznünk, az Ő ígéretei miatt bármit érdemes ezen a földön elviselnünk.
  csend-gyöngy      
  ráhagyatkozás-gyöngy  

Hiszem, hogy nemcsak az a világ létezik, amit szememmel láthatok és kezemmel tapinthatok. Életemben bátran hagyatkozhatok az evangélium tanítására és követhetem a lelkem mélyén halkan megszólaló isteni sugallatatokat.

 
  csend-gyöngy      
  szeretet-gyöngy   A Teremtő ajándékozta nekünk a szeretet érzését, mely eltölti egymás iránt a hozzátartozók szívét, a szerelmesek lelkét, és képesek vagyunk bárkit, még ellenfeleinket is szeretni. Ő hívja egybe az egyház tagjait.
 
  szeretet-gyöngy   Mindezt ő ültette el szívünkbe, ezért Isten iránti örömmel, szeretettel, imádattal teljék be lelkünk. Adjunk hálát az Istennek a végtelen és időtlen szeretetéért! Legyen hála minden emberi szívben, akire ráteszi láthatatlanul is a kezét és meggyógyítja a lelkét!  
  titok-gyöngy   Legyen hála minden emberi szívben, akinek kinyitja szemét és értelmét, amikor Jézus csodálatos tanításait és bölcsességeit hallgathatjuk az evangéliumban!  
  titok-gyöngy   Köszönetet mondok Neki, amiért az Oltáriszentségben itt van valóságosan köztünk: a szentáldozásokban Ő jön hozzánk, és a szentségimádásokban erőt ad lelkünknek!  
  titok-gyöngy   Hiszek a mindent körülvevő Szentlélekben! Ő a bölcsesség Lelke, aki vezeti a hétköznapi életében is azt, aki kéri, és egy szebb életre vezet el minket már itt a földön is! Ő, aki segít nekünk gondolkodni, imádkozni, és Akinek a mélységeit mégcsak nem is sejtjük! Ő, aki az Atya és a Fiú Szeretete, és tüzes lángjával átjár bennünket is; mindenkit, akinek szívében szeretet van!  
  éjszaka-gyöngye   Legyen  hála minden emberi szívben, mert Jézus drága vére árán megszabadulhatunk bűneinktől. Ezért bármilyen sötétséget is kell megélnem ebben a világban, tudom, hogy velem van és hazavár mindannyiunkat!   
  csend-gyöngy      
  feltámadás-gyöngye   Hiszek az örök életben és a feltámadásban! Hiszem, hogy a Fény országába hív minket az Isten, ahová előttünk ment feltámadt testével az Úr Jézus.  
  csend-gyöngy      
 
vissza