Krisztusfüzér - a Megváltó gyöngyei  
 
A gyöngyök jelentései
  Isten-gyöngy
  A nagy arany-gyöngy a füzér kezdete és vége, ez jelenti azt, hogy Isten a létednek is az eredete és a végcélja is Ő legyen. "Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég" (Jel 21,6).
Isten láthatatlan, pedig úgy szeretnénk látni, tapintani, mint Szent Tamás Jézust. Fogd hát a kezedbe az aranygyöngyöt, szorítsd meg és kérd: Uram, add, hogy érezzem jelenlétedet!
Mely dolgok fontosak neked az életben?
Milyen helyen áll Isten? Rá tudod magad teljesen bízni?

     Örökké vagy, és közel vagy, tiéd vagyok örök fény!
                                                                  (ld. ehhez az éneket is)
 
  csend-gyöngy   A csend hat gyöngye minden alkalommal megállásra késztet, hogy befelé forduljunk, figyeljünk, gondolkodjunk.
Találok időt a mindennapjaimban saját magamra?
Vajon a feszülség nem ennek hiányából fakad?

     Becsukom a szemem, és figyelek arra, ami bennem van.
     Rád hallgatok, Uram!
(egy példa: "A gyöngyökkel úgy érzem, a Szentháromságot szemlélem. Az arany Isten-gyöngy a Teremtőre emlékeztet, a színes gyöngyök Jézus életére, a csend hat gyöngyében pedig a Szentlélek sugallatát érzem.")
 
  én-gyöngy   Ahogy a homokszem gyönggyé válhat, ugyanígy minden emberben sokszor nem is sejtett erők és kincsek rejtőznek, mivel Isten képmásai vagyunk, így a teremtés szépsége is tükröződik bennünk.
Egy egész élet feladata saját magamat megérteni, igent mondani és szeretni Isten teremtését önmagamban.
Ki vagyok én valójában? Hogy tekintek önmagamra?
Kiegyensúlyozott-e az önszeretetem? Hálás vagyok-e Istennek?

     Istenem, köszönöm, hogy megteremtettél.
     Segíts úgy élnem, ahogy azt megálmodtad a számomra!
                        (Isten nagy tengerében én egy csepp vagyok, de az ég tükörképe!)
 
  keresztség-gyöngye   Az ember csak akkor válik igazán "naggyá", ha találkozik Istennel. A keresztségben nemcsak találkoztunk vele, hanem Igen-t mondott az életemre, különleges gyermekévé fogadott és Krisztus erejét önti belém. A keresztség-gyöngye egyúttal arra is emlékeztet, hogy mindig újrakezdhetek, újjá születhetek Krisztus kegyelméből.
Hálás vagyok-e azért, mert megkereszteltek és Krisztushoz tartozhatok?
Tudok-e mindig újrakezdeni, visszamenni a forráshoz? (Erőt meríteni a szentgyónásból?

     A gyermeked vagyok Istenem!
     Keresztelésemkor megáldottál, igent mondtál rám és vezetsz engem.
 
  csend-gyöngy    
  pusztaság-gyöngye   A sivatagot a homok, a tűző nap, a szárazság jellemzi. A pusztaság-gyöngye ezért az élet sivatagját jelképezi, belső harcainkat, amikor úgy érzed: nincs több erőm. Jelenti még a lelkiismeretfurdalást is, amikor fájdalmat érzel a megváltoztathatatlan múlt és hibák miatt. Sok bibliai történetet olvashatunk, amely a pusztában játszódik: a zsidók vándorlásáról, elkeseredéséről, de egyben Isten vígasztalásáról is, a pusztában találkozhatott a nép Istennel a Sínai hegyen, és Jézus is a pusztába vonult el belső gazdagodására.
Nem keseredek-e el, ha nehézségek érnek?
Érzem-e, hogy az Úr megerősít az emberi élet egyszerű dolgaiban?

     Istenem, segíts, hogy megtaláljam az utat, jöjj velem!
     Tisztíts meg és szentelj meg!
  csend-gyöngy      
  ráhagyatkozás-gyöngy  

A ráhagyatkozás-gyöngye az ellentéte a napi terheknek, kötelességeknek. Tarts távolságot a mindennapok gondjaitól! Az első évszázadokban a keresztények ezt "szent közömbösségnek" nevezték. Meg kell tanulnod, hogy nem attól vagy értékes, amit véghezvittél, hanem alapvetően attól, amilyen ajándékokat kapsz az Úrtól. A legfontosabbakat csak ajándékba kapjuk: az életet, egy szép gesztust, a szeretetet, egy jó gondolatot. Legyél üres Isten előtt! Hagyatkozz Őrá! Csak egyszerűen élvezd azt, hogy élhetsz, a napsütést, a kék eget vagy tengert, a hegyeket stb.
Milyen gondok nyomasztanak? Mitől szeretnék szabaddá válni?
Rá tudom-e magam bízni és dolgaimat Istenre?

     Istenem, Te tudom, mire van szükségem.
     Szabadíts meg a szükségtelen aggodalmaktól!
     Ajándékozd nekem a ráhagyatkozás nyugalmát!
     Add, hogy először legyek és csak utána "tegyek"!

 
  csend-gyöngy      
  szeretet-gyöngy   A szeretet a legnagyobb, amit az életünkben megtapasztalhatunk, de össze is törhet miatta a szívünk. Mindkét pólusa elér bennünket: a szenvedélyes szeretet és a szenvedéssel teli. Amikor az első vörös gyöngyöt tartod a kezedben, akkor gondolja arra: szeretnek engem; szeret az Úr és szeretteim. Időzz el most lélekben azoknál, akikre szívesen gondolsz és engedd, hogy ezek a szép érzések erősödjenek benned!
Tudom, érzem, hogy szeretet vesz körül?
Nyitott vagyok mások szeretetére?

     Uram, tölts el a szereteteddel! Legyen hálás a szívem mindenki iránt!
 
  szeretet-gyöngy   A szeretet második gyöngyénél fontos, hogy tudatosítsuk: a szeretet több, mint érzés, ez egy döntés mások mellett. Akkor is, épp az ellenkezőjét kapom másoktól: nem viszonzom, hanem imádkozom azokért is - így valóban szeretni tudom még ellenségeimet is. Az a fontos, hogy én szeressek! Így megértem, hogy miért mondja boldognak Jézus azokat, akiket üldöznek, kisemmiznek...
Nem török-e össze, ha szeretetlenséggel találkozom?
Tudok-e dönteni azok mellett, akik fájdalmat okoznak?

     Uram, tölts el erővel! Segíts, hogy Téged másoknak továbbadjalak!
       ("Az Isten a szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad és Isten őbenne." 1Jn 4,16)
 
  titok-gyöngy   Minden ember egy nagy titok. Sokszor önmagunkat sem ismerjük jól. Van, amiről nem is beszélünk senkivel, vagy nem is lehet. De Isten ismeri még a sóhajtásainkat is. A legmélyebb érzéseiddel is elé állhatsz, bármikor.
Nem vagyok-e másokkal túl távolságtartó vagy túl bizalmaskodó?
Meg tudom-e beszélni minden dolgomat az Úrral?

     Istenem, te ismersz engem: érzéseimet, gondolataimat. Kérlek, őrizz meg a jó úton engem és mindazokat, akiket szeretek!
 
  titok-gyöngy   Istennek is vannak titkai, pontosabb végtelenül több, mint mi, és képtelenek vagyunk felfogni az Ő nagyságát és gondolatait. Amit Jézusban adott nekünk, azt is nehezen tudjuk felfogni: az Eucharisztiában köztünk él és táplál minket.
El tudsz-e mindent fogadni, amit a kinyilatkoztatásból tudunk?
Az Eucharisztiában lévő Úr elé hódolattal tudsz-e járulni?
     Úr Jézus, most lélekben ott térdelek a templomban lévő Jelenléted előtt! Kérlek, életemben sokszor táplálj az Oltáriszentség erejével!
 
  titok-gyöngy   A legnagyobb titok, maga Isten lényege: a Szentháromság szeretet-közössége. Jézus így szólt hozzánk: oly sok mondanivalóm volna, de nem vagytok elég erősek hozzá, de majd a Szentlélek megvilágosít benneteket! A Szentlélek Isten ereje, Lelke velünk van mindig.
Le tudsz-e borulni mindig Isten nagysága előtt, tudod-e Őt dicsérni?
Szoktad-e kérni Isten Lelkét naponta, hogy mutassa meg neked az utat?
    
Isten, Te végtelen Titok! Köszönöm, hogy a Téged eltakaró fátyol szegélyét egy kicsit felemelted, hogy egyszerű teremtményedet eltöltsd fényeddel!
 
  éjszaka-gyöngye   A fekete gyöngy életünk sötét oldalait jelenti: a félelmet, elhagyatottságot, gyűlöletet, szenvedést és halált. Ezek is hozzátartoznak az emberi léthez. "Uram, segíts, hogy megértsük, hogy meg kell halnunk, hogy eljussunk a szív bölcsességére" (Zsolt 90,12). A halál tudatosítja bennünk, hogy véges létezők vagyunk.
De ez azt is jelenti, hogy minden negatív érzéseddel is Isten elé mehetsz: panaszaiddal, fájdalmaiddal. Csak tartsd szorosan a fekete gyöngyszemet és gondolja a keresztre: Isten veled van a sötétségben is!
Bízol Isten jóságában, akkor is, ha éjszaka jön a lélekre?
Helyes irányban halad az életed, tudva, hogy minden napodat számon tartják?

     Uram, téged kereslek! Add, hogy érezzem jelenlétedet a nehézségek közepette is! Segíts, hogy fényed megtalálja az én sötétségemet!
 
  csend-gyöngy      
  feltámadás-gyöngye   Az élet sokkal erősebb, mint a sötétség. A tél után biztosan jön a tavasz. Minden keresztény egyház legfontosabb tanítása: Krisztus feltámadt! A feltámadásod már életedben elkezdődhet: amikor Krisztussal kezdesz élni. A fehér gyöngy elvezet téged az Istennel való legmélyebb kapcsolatra: a kontempláció, a szemlélődés imádságára.
Reményteljes az életem? Tudok-e optimista lenni?
Várom-e a feltámadást és az örök életet?

     Uram, bízom Benned és hiszem, hogy Te mindenért kárpótolni fogsz és csodálatos országodban vársz reám!
 
  csend-gyöngy      
  A kör bezárul, újból az Isten-gyöngynél vagy. Ő veled van végig az úton, Ő a forrása és célja életednek.
Kérd áldását és óvni fog! Áldjon meg téged a Szentháromság egy Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
 
           
 
vissza