Krisztusfüzér - a Megváltó gyöngyei  
  letöltés
  Egyházunkért, egyházközségünkért megjegyzés plébániánk hívői számára
  Isten-gyöngy
  Istenünk, köszönjük Neked életünket, az egész világot! Mi a Te néped vagyunk. Nekünk, emberek közösségének Te vagy a célunk. Téged szeretnénk jobban megismerni, Hozzád közelebb kerülni; és Téged szeretnénk jobban szeretni és életünkkel dicsőíteni.  
  csend-gyöngy      
  én-gyöngy   Istenünk, köszönjük, hogy egyházat, testvéri közösséget adtál nekünk, köszönjük egyházközségünket, a kisközösségeket.
Tudjuk, hogy mi gyengék és kicsit vagyunk, de Te hívtál egybe minket. Te akarod, hogy egymást segítsük földi zarándokutunkon, és legjobban csak együtt tudunk  dicsérni téged. Segíts minket Szentlelkeddel!
 
  keresztség-gyöngye   Úr Jézus, hálát adunk Neked megtestesülésedért. Mi, egyházunk és kis közösségünk a Te művedet szeretné folytatni itt a földön. A Te családod vagyunk, mi vagyunk a látható test és Te vagy a fő.
Megváltónk, ahogy egykor a földre léptél, ugyanolyan valóságosan jössz közénk ma is minden szentmisében: megtestesülésedet folytatod; köszönjük, hogy az Eucharisztiában köztünk vagy és táplálsz minket!
 
  csend-gyöngy      
  pusztaság-gyöngye   Áldásodat kérjük közösségünk gyermekeire, a kicsinyekre és nagyobbakra is. Védelmedet kérjük az egyedülállókra és akik nehézségekkel küzdenek. Erődet kérjük betegeinknek és haldoklóinknak.
  csend-gyöngy      
  ráhagyatkozás-gyöngy   "Legyen nekem a te igéd szerint" - mondta Mária, aki teljesen Istenre bízta magát. Mi is Rád bízzuk magunkat és kérjük Jézus édesanyját, az egyház édesanyját, hogy segítő keze legyen mindig velünk!  
  csend-gyöngy      
  szeretet-gyöngy   Szentlélek Úristen, hálát adunk neked sugallataidért, vezetésedért. Lelked erejével tüzesítsd át szívünket, ahogy tetted az első pünkösdkor is az apostolokkal. Formáld egyházadat, közösségünket úgy, ahogy Te akarod!  
  szeretet-gyöngy   Szentlélek, adj nagy szeretetet a szívünkbe egymás iránt, akik egybe tartozunk; adj tenni és segíteni akaró szívet a rászorulók iránt; adj missziós lelkesedést, hogy segíthessünk más lelkeket is felemelni Hozzád!  
  titok-gyöngy   Egyházunk egy nagy titok: mert emberi közösség vagyunk, mégis Jézus, Te vagy köztünk. Te hívod meg a lelkipásztorokat, Te választod ki a püspököket, a pápát. És mivel emberek vagyunk, hibázunk is, néha nagy hibákat is vétünk, bocsáss meg! Mégis velünk vagy, és soha sem hagysz el minket - köszönjük Neked!  
  titok-gyöngy   Nagy titkokat bíztál ránk: hálát adunk mind a hét szentségért és szeretnénk szentségi életet élni, hogy a lehető legközelebb kerülhessünk Hozzád már itt a földön!  
  titok-gyöngy   Köszönjük neked a kisközösségeinket, hiszen azt mondtad: "Ahol ketten vagy hármam együtt vannak az én nevemben, ott vagyok köztük". Urunk, újítsd meg egyházközségeinket a kis közösségek által!  
  éjszaka-gyöngye   Halottainkért könyörgünk, egyházunk szenvedő tagjaiért, akik a tisztítótűben vannak. Urunk fogadd el értük imáinkat!
Azokért a földön élő keresztényekért is imádkozunk, akik ugyan a szent keresztségben Hozzád tartoznak, mégis a halál útján járnak már most és súlyos bűnökben élnek: megtérésükért könyörgünk!
 
  csend-gyöngy      
  feltámadás-gyöngye   Egyházunk megdicsőült tagjainak, a szenteknek közbenjárását kérjük: szent apostolok, vértanúk, hitvallók (...) könyörögjetek a földön élő testvéreitekért, hogy egykor majd mi is, mindannyian a boldog örökkévalóságban veletek együtt dicsérhessük Istenünket!  
  csend-gyöngy      
  és visszaérkeztünk az
Isten-gyöngy
höz
  Dicsőség az Istennek és békesség egyházának!